כיצד לאתר את מתג החיבור האלחוטי במחשב נייד טושיבה

השארת המתאם האלחוטי במחשב הנייד של טושיבה מופעלת בזמן שאינך מחוץ למשרד יכולה לשתול במהירות את הסוללה של המחשב. אם אינך צריך להיכנס לאינטרנט אך עדיין רוצה לעבוד על המחשב, כבה את החיבור האלחוטי כדי לחסוך בכוח הסוללה. החיסרון של מחשבים ניידים מודרניים בעיצובים דקים הוא שמיקום מתג החיבור האלחוטי אולי לא ברור. אם למחשב הנייד שלך יש מתג חיבור אלחוטי חיצוני, עליך למצוא אותו בקצה המארז בקדמת המחשב הנייד. אם למחשב אין מתג חיצוני, השתמש במקש הקיצור למקלדת "פונקציה" כדי להציג את סמל ההפעלה / כיבוי האלחוטי במסך התצוגה של המחשב.

מתג אלחוטי חיצוני

1

מקם את המחשב הנייד כך שאתה פונה למסך והמקלדת תהיה לפניך.

2

בדוק את הקצה הקדמי של מעטפת המחשב הנייד.

3

זהה את נורית החיווי האלחוטית המסומנת בסמל אנטנה אלחוטית. המתג "הפעלה / כיבוי" שמשמאל לנורת החיווי הוא המתג האלחוטי.

4

העבר את המתג למצב "כבוי" כדי להשבית את המתאם האלחוטי או העבר אותו למצב "פועל" אם ברצונך להפעיל את המתאם האלחוטי.

מתג אלחוטי על המסך

1

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הפונקציה "Fn" במקלדת המחשב כדי להציג את אייקוני כרטיסי המקשים של המחשב הנייד על המסך.

2

לחץ על הסמל "אלחוטי" על המסך או לחץ על כפתור המקשים החמים המתאים במקלדת, בדרך כלל על מקש "F8" במחשב נייד של טושיבה.

3

לחץ על הסמל "אלחוטי פועל" או "אלחוטי כבוי" ברשימת האפשרויות שמתחת לסמל כרטיס הקיצור כדי להפעיל או לבטל את כל החיבורים האלחוטיים. אם למחשב הנייד שלך יש חיבורי Wi-Fi ו- Bluetooth, תוכל גם לבחור להפעיל או להשבית שירותים אלה בנפרד.